Match2Market Internet Business Strategie, Sales Funnel Management, Internet Marketing, Conversions en Leads

Ondernemers van Nederland, U Bent De Greep op het Sales Proces Kwijt

Ondernemers van Nederland, U Bent De Greep op het Sales Proces KwijtHet grootste probleem van MKB bedrijven in Nederland is dat zij de greep op het sales proces kwijt zijn. Vroeger kwam een potentiële klant redelijk ongeïnformeerd bij bedrijven terecht waardoor u de kans had deze geïnteresseerden in uw bedrijf of product op een manier te informeren die ervoor zorgde dat UW producten of diensten in de spotlight kwamen te staan. U kon de klant sturen in wensen en eisen en wat zij in een product of dienst wilden, want u zat vooraan in het proces van een aankoop. Tegenwoordig heeft u vooral te maken met zeer geïnformeerde bezoekers die weten wat ze willen betalen, welke voorwaarden ze kunnen bedingen en wat de wensen zijn met betrekking tot after sales. Het internet en de informatie die daar beschikbaar is, speelt daar een belangrijke rol in.

Een deel van de oplossing is uzelf en uw personeel te trainen in het omgaan met deze veeleisende en geïnformeerde personen die contact opnemen met uw bedrijf. Ik zeg hier met nadruk geïnformeerde en niet goed geïnformeerde omdat de kennis die deze mensen die contact met u opnemen hebben vaak valt in de categorie van het vergelijken van appels met peren. Vaak hebben ze een prijs voor een product of dienst in hun hoofd zonder de precieze verschillen in service en voorwaarden te kennen tussen uw producten of diensten en die van uw concurrenten. Daarmee verspilt u veel tijd aan het verdedigen van uw producten of diensten t.o.v. die van uw concurrenten. Een vooringenomen discussie. En hoewel het noodzakelijk is in deze tijd met dergelijke (potentiële) klanten om te kunnen gaan, voelt het toch vaak als mosterd na de maaltijd. De echte crux zit in het tijdig en juist informeren van geïnteresseerden in uw bedrijf en hen over alle zaken voor te lichten die met de aankoop van een service of product spelen en te zorgen dat uw product of dienst daarin als ster van de show naar voren komt. Dat zijn tegenwoordig de zware condities om uw business te laten groeien.

Internet Business Strategie

Internet Business StrategieMaar waar informeert u dan deze potentiële klanten? Op het internet natuurlijk! Als het sales proces bestaat uit 10 fases krijgt u nu deze mensen binnen bij fase 7. Wat u echter wilt, is dat u in contact bent met deze potentieel geïnteresseerden in de eerste fase van het proces van aankoop. En of u het leuk vindt of niet, de eerste fases van het aankoopproces, de fases van oriëntatie en bewustwording tot en met het formeren van een een short list, vinden geheel of goeddeels plaats op het internet. Het is dus zaak dat de informatie die u daar verstrekt op een manier die verspreid wordt die aansluit bij uw doelgroep en op een wijze gebeurd die potentiële klanten in het vroegst mogelijke stadium al aan uw onderneming bindt.

Het toepassen van internet technologie en processen heeft echter ook gevolgen voor het doen van uw business. Voor de processen binnen uw bedrijf, voor uw personeel en natuurlijk ook voor uw marketing. Je kan deze dagen niet zomaar meer een website in de lucht zetten en zeggen: wij zijn nu ook een internet onderneming. Acties hebben gevolgen en creëren verwachtingen. Het toepassen van internet technologie ook. Maar meer dan dat, de toepassing van internet technologie in uw bedrijf biedt vooral kansen. Tenminste, als u de markt voldoende analyseert, uw concurrenten bekijkt en dan vervolgens doet wat het beste aansluit bij uw markt. Een logisch verhaal zou je zeggen. Wij noemen dat Internet Business Strategie.

In een recent artikel o.a. verspreid via MKB Nederland, werd de vinger nog eens op de zere plek gelegd. Cijfers in dit artikel tonen aan dat 75% van de MKB bedrijven de wens heeft meer te doen met internet marketing. Slechts 25% waagt daadwerkelijk de stap hier ook actie op te ondernemen. Een belangrijke vraag die niet beantwoord werd in dat artikel is hoeveel procent van de MKB ondernemingen die actie onderneemt hiervoor ook een strategie heeft ontwikkeld. In onze ervaring is dit percentage schrikbarend laag. Als we kijken naar onze klanten en hoe ze binnen kwamen nog geen 10%. Deze cijfers doorrekenend, valt te concluderen dat slechts ongeveer 2,5% van de MKB ondernemingen in Nederland een Internet Business Strategie heeft. En dat is zonde. Want om te komen waar je wilt met je onderneming heb je een strategie nodig, een aangewezen pad om te bewandelen. Zoals het nu gaat echter blijven bedrijven, producten en diensten buiten de aandacht van potentiële klanten terwijl ze een beter lot verdienen. Voor altijd zonde.

We noemen een goede strategie hier met name Internet Business Strategie en geen Internet Marketing Strategie omdat een goede Internet Business Strategie verder gaat dan het uitzetten van een electronisch net om (potentiële) klanten te vangen. Bovendien heeft Internet Marketing een beetje de naam gekregen het domein van de snelle jongens te zijn en daar willen we nou net zitten. Daar horen we ook niet thuis. Match2Market is een bedrijf dat samen met u aan de rand van uw organisatie gaat staan en zowel naar binnen als naar buiten kijkt om te bepalen welke technologie bij uw bedrijf past, hoe uw processen daarop aangesloten moeten worden en hoe uw personeel succesvol met deze veranderingen om kan gaan. Dat is Internet Business Strategie in een notendop.

Onze aanbevelingen omtrent een Internet Business Strategie baseren wij op een uniek, zelf ontwikkeld analyse model dat snel inzicht geeft in de situatie in de markt, de wensen van uw (potentiële) klanten, uw product of dienst, uw concurrentiepositie en de processen binnen uw eigen organisatie. Volgens een gestructureerde aanpak komen we snel uit bij aanbevelingen die voor u iets opleveren. Onder de streep welteverstaan.

Ons model is gebaseerd op een uitspraak van Mark Cuban:

Make your product easier to buy than your competition, or you will find your customers buying from them, not you” – Mark Cuban

Verraderlijk simpel zo’n uitspraak. Want er zit meer achter dan u in eerste instantie misschien zou denken.

Het lijkt simpelweg te zeggen dat je product makkelijker toegankelijk moet zijn dan dat van je concurrenten. Maar wat houdt dat dan precies in, dat makkelijk toegankelijk zijn van uw producten of diensten?

Een kleine lijst van factoren die van belang zijn voor het gemak waarmee uw producten of diensten te koop zijn:

 • Vindbaarheid van uw product

  Bijna ieder aankoop begint tegenwoordig met een zoektocht op internet. Is uw product of dienst in de zoekmachines te vinden? Voor de juiste termen?

 • Daar waar uw klanten zijn

  Bijna iedereen is tegenwoordig 24 uur per dag op zijn of haar mobiele telefoontje te vinden. Uw producten ook? Doet u al iets met mobiele marketing, apps en een mobiele website?

 • Autoriteit

  Kent men uw naam in de markt of op zijn minst de naam van uw bedrijf? Is er al vertrouwen opgebouwd? En spreekt u uw klanten direct aan via methoden die makkelijk autoriteit opbouwen als video marketing?

 • Sociale Goedkeuring

  Wordt uw product vaak en positief besproken op social media? Heeft u referenties die u kunt tonen? Bent u de baas op social media?

 • Garanties

  Kan u de garanties bieden waar de markt om vraagt? Werkt u met de betaalmethoden die in uw markt gewenst worden?

 • Adverteren

  Weet u daar te adverteren waar uw de geïnteresseerden in uw business zijn? Op de platformen (InstaGram, Facebook, YouTube, Twitter, etc.) waar ze vaak te vinden zijn? En heeft u de kennis in huis om conversies zo hoog mogelijk te maken en kosten minimaal te houden?

 • Point of Sale

  Weet u uw klanten al daar aan te spreken waar ze het meest gevoelig zijn voor upsells, cross-sells en het promoten van uw product of dienst? Als ze met de portemonnee in de hand aan uw (virtuele) kassa staan. Maakt u al gebruik van interactieve Point of Sale oplossingen die integreren met Social Media?

 • Levering

  Iedereen houdt op zich van het gemak van winkelen via internet. Maar wel met daaraan gekoppeld betrouwbare levering, gratis retour en niet goed, geld terug garantie. Is uw business daar klaar voor?

 • Continue communicatie met uw klant

  Gebruikt u al manieren om constant in contact te blijven met uw klanten? Maakt u bijvoorbeeld al gebruik van email marketing? En zijn juist uw beste klanten altijd op de hoogte van acties en speciale aanbiedingen?

Overtref de Verwachtingen van Uw Klant

Bovenstaande lijst is verre van compleet. Vele factoren bepalen hoe uw klant het gemak van kopen ervaart, hoe hij of zij erover communiceert en in hoeverre daadwerkelijk tot een aankoop overgegaan wordt.

En dat is natuurlijk nog maar een deel van het verhaal. Want uw organisatie moet er ook klaar voor zijn om uw klanten op hun wenken te bedienen.

Match2Market helpt uw bedrijf daar te komen of te blijven waar verwachtingen van uw klanten worden waargemaakt of overtroffen.

Internet Business Strategie Model

Op basis van ons unieke, zelfontwikkelde model, dat weer gebaseerd is op de simpele verkoop strategie die u hierboven kan vinden, doen wij aanbevelingen voor verbetering op 4 onderscheiden gebieden. Al deze gebieden zijn belangrijk om internet technologie zo in te zetten dat zij maximaal resultaat voor uw business opleveren. Bij elkaar opgeteld leveren onze aanbevelingen de Internet Business Strategie voor uw bedrijf op. Een strategie dus die internet technologie inpast op een manier die bij uw business past.

 • Internet Business Strategie

  Onze uitspraken over Internet Business Strategie zijn het verbindend element tussen alle hieronder genoemde overige factoren. In de Internet Business Strategie worden doelen benoemd, keuzes verantwoord en gevolgen en aanpassingen noodzakelijk voor de organisatie benoemd. Kortom, die factoren die de business vooruit moeten drijven worden hier benoemd met redenen omkleed.

 • Sales Funnel Management

  Onder het kopje Sales Funnel Management wordt per product of dienst gekeken wat noodzakelijk is om een klant binnen te trekken en te houden en wat er gedaan moet worden om de waarde per klant te maximaliseren. Sales Funnel Management is het creëren van een trechter met een brede bovenkant (de potentieel geïnteresseerde) naar een smalle onderkant (uw top klanten) die de waarde van iedere klant voor uw bedrijf in diverse stadia van aankoop maximaliseert. Ook helpt Sales Funnel Management u om bestaande klanten up-sells, cross-sells en down-sells te verkopen.

 • Internet Marketing

  Onder het kopje Internet Marketing doen we uitspraken over welke technologie en aanpak gekozen wordt in het licht van de marktsituatie, concurrentiepositie en datgene wat past bij het bedrijf. Onder Internet Marketing verstaan wij dus die technologie en die aanpakken die de gewenste groei van omzet en winst helpt realiseren. In die zin is Internet Marketing in onze Internet Business Strategie dus altijd faciliterend en niet bepalend.

 • Traffic en Conversions

  Onder dit kopje Traffic en Conversions van onze aanbevelingen vatten we samen wat er moet gebeuren om de juiste geïnteresseerden daar te krijgen waar we willen (website, social media sites, youtube, etc.), hoe dat gedaan moet worden (betaalde advertenties, seo, social media, etc. Dit valt allemaal onder het kopje Traffic. Vervolgens moeten we proberen de mensen die een bezoek brengen te laten doen wat we willen. Dit kan zijn een inschrijving voor een nieuwsbrief, het klikken op een advertentie, het doen van een aanschaf etc. Dit valt dan weer onder het kopje Conversions.

Internet Business Strategie in de Praktijk Gebracht

Internet Business Strategie in de Praktijk GebrachtAllereerst willen we hier aantekenen dat we bij Match2Market niet alleen goede denkers zijn maar ook uitstekende doeners. Veel van onze Internet Business Strategie aanbevelingen kunnen wij zelf voor u in praktijk brengen. Of u stelt ons aan als Project Management Bureau in de implementatie van onze aanbevelingen met uw vaste partner bedrijven.

Oprichter en eigenaar van Match2Market, dhr. Peter van Gameren, is afgestudeerd Bedrijfskundig Marketing Strateeg aan de Rotterdam School of Management. Vanuit deze achtergrond heeft hij het unieke model gemaakt dat de informatie oplevert waarop wij uiteindelijk onze Internet Business Strategie voor uw bedrijf baseren. In die zin zijn onze aanbevelingen dus altijd op maat bij uw bedrijf. De basis van Bedrijfskundig Marketing Strateeg garandeert niet alleen consultancy met een solide basis. U kunt er ook vanuit gaan dat iedere internet oplossing die wij implementeren de juiste link heeft met de achterkant van uw bedrijf. Of wij helpen u zelfs de bedrijfsprocessen aanpassen om zo goed mogelijk voor de dag te komen bij uw klanten. Nogmaals, Internet Business Strategie, dat is het eindproduct dat we leveren.

Sales Funnel Management

Wij hebben een ruime ervaring met Sales Funnel Management. De wetenschap om maximale waarde voor iedere klant te leveren en ze daar ook goed voor te laten betalen. Eenvoudig gezegd is Sales Funnel Management de kunst om op het juiste moment, voor de juiste prijs, op de juiste plaats het juiste product of de juiste dienst aan te bieden zodat de waarde en opbrengst per klant per product- of dienstenlijn geoptimaliseerd wordt. Sales Funnel Management bepaalt eveneens de logische flow door uw producten en diensten. Het maximaliseert upsells, downsells en cross-sells over uw hele portfolio van producten of diensten. Sales Funnel Management maximaliseert klant retentie en klant waarde voor uw organisatie en helpt uw organisatie effectief en efficiënt richting uw markt te opereren.

Internet Marketing

Internet Marketing wordt veelvuldig gebruikt in de dienstverlening van Match2Market. In voorkomende gevallen helpen wij ook bedrijven met op zichzelf staande projecten op het gebied van SEO of Zoekmachineoptimalisatie, Facebook Marketing (advertenties en fanpagina’s), Mobiele Marketing (web en apps), Point of Sale Marketing en Video Marketing (video productie en promotie). Doorgaans echter zijn projecten op bovenstaande gebieden gekoppeld aan de formulering van de Internet Business Strategie voor uw bedrijf. Deze keuze van de juist Internet Marketing technologieën en methodieken vormt daar een onderdeel van.

Wij passen onze Internet Marketing kennis toe voor zowel onze eigen producten en diensten als de producten en diensten van onze klanten. Wij beschouwen onszelf als dé specialist in het vertalen van de mogelijkheden van het internet naar verkoopsuccessen voor uw producten en diensten.

Traffic en Conversions

Waar onze oplossingen altijd in uitblinken is het doen toenemen van uw Traffic en uw Conversions. Waarom juist deze twee grootheden? Omdat deze twee het meest bepalend zijn in het succes van Internet Marketing voor uw bedrijf. Traffic, het aantal bezoekers naar uw website, Facebook Fanpagina of YouTube video bepaalt hoe vaak u de kans heeft bezoekers in klanten te veranderen of reeds bestaande klanten te behouden. Conversions bepalen hoe effectief u omgaat met het aantal verschenen bezoekers en hen in klanten weet te veranderen of hen als klant weet te behouden. Hoe hoger deze beide waarden, hoe succesvoller u internet marketing voor uw bedrijf aan het inzetten bent.

Laat Uw Bedrijf Floreren met de Juiste Internet Business Strategie van Match2Market

Als u onze pagina goed gelezen heeft, zult u tot de conclusie moeten komen dat als u het uzelf zo makkelijk mogelijk wilt maken om nieuwe klanten te werven en bestaande te behouden en als u zo veel mogelijk in staat wilt zijn klanten te beïnvloeden om tot een keuze voor Úw producten of diensten te komen, dat het hebben van een Internet Business Strategie van essentieel belang is. Laat vandaag de dag zijn dat u uzelf het leven een stuk makkelijker maakt. Belt u ons. Vandaag nog. Wij maken graag snel een gratis afspraak met u voor een eerste inschatting omtrent de mogelijkheden de concurrentiepositie van uw bedrijf te verbeteren. In dit verkennend gesprek gaan wij graag met u na waar de eerste mogelijkheden voor een Internet Business Strategie voor uw bedrijf liggen.

Neem Vandaag Nog Contact Met Ons Op

Contact

[wrc_post_widget id=’2324′]